Aktuality
Zahájení turistické a lázeňské sezony 2014 v Jeseníku

V sobotu 17. května 2014 bude ze šumperského nádraží vypraven zvláštní vlak „Vincenz Priessnitz“ tažený parní lokomotivou 464.008. Jeho cílovou stanicí bude Jeseník, město, v němž bude probíhat slavnostní zahájení lázeňské a turistické sezony 2014. Kromě samotného zážitku z jízdy po náročné horské trati se tak mohou návštěvníci akce těšit na kulturní program, který pro ně připravilo město Jeseník. Po příjezdu do cílové stanice je přivítá sám zakladatel proslulých lázní Vincenz Priessnitz, dále se mohou těšit na slavnostní žehnání pramenům, koncerty a další atrakce pro děti i dospělé. Pro příznivce železniční nostalgie pojede zvláštní vlak v odpoledních hodinách v trasách Jeseník–Mikulovice–Jeseník a Jeseník–Branná–Jeseník. Bonusem pro tyto fanoušky bude například otáčení parní lokomotivy na točně v Lipové Lázních a dobírání vody z historického vodního jeřábu nebo čištění dýmnice a popelníku v Branné. Večer se vydá zvláštní vlak zpět do Šumperka, aby odvezl návštěvníky akce zpět do jejich domovů. Jízdné je odstupňováno dle ujeté vzdálenosti od 20 do 100 korun, ve zvláštním vlaku bude poskytnuta poloviční sleva pro děti od 6 do 15 let. Děti do 6 let se přepravují bezplatně. Naše sdružení zajistí historický personál zvláštního vlaku. Společně s pořadatelem akce, kterým je Krajské centrum osobní dopravy Českých drah v Olomouci, si Vás dovolujeme pozvat na tuto jedinečnou akci.

Předběžný jízdní řád zvláštního vlaku:
Šumperk (06.35) – Hanušovice (07.17) – Jeseník (09.29)
Jeseník (11.30) – Mikulovice (12.00-12.30) – Jeseník (13.00)
Jeseník (13.11) – Branná (13.58-14.36) – Jeseník (15.30)
Jeseník (17.11) – Hanušovice (18.57) – Šumperk (19.37)
Nově umístěné pamětní razítko

V sobotu 12. dubna 2014 proběhla akce „130 let tratě Hranice na Moravě–Vsetín“. K tomuto významnému jubileu dodalo naše sdružení pamětní razítko, které se pořadatel rozhodl umístit v ČD-centru stanice Valašské Meziříčí, kde bude nadále k dispozici veřejnosti. Podrobnější informace o umístění všech pamětních razítek naleznete v seznamu STANICE na stránce PAMĚTNÍ RAZÍTKA .Změna v plánovaných akcích

Krajské centrum osobní dopravy Českých drah v Olomouci nám oznámilo, že na akci „Zahájení turistické a lázeňské sezony 2014 v Jeseníku“, kterou pořádá v sobotu 17. května 2014, bude na zvláštním vlaku jedoucím v trase Šumperk–Hanušovice–Jeseník–Mikulovice a zpět nasazena parní lokomotiva 464.008. Důvodem změny je neschopnost olomouckého Kremáka 534.0432.Pozastavení objednávek pamětních razítek pro rok 2014

K 31. březnu 2014 oznámila firma Kovo Brno ukončení výroby razítek. Důvodem je reorganizace podniku, která omezí počet jeho činností a ponechá pouze několik vybraných odvětví výroby. Kovo Brno nám patnáct let dodávalo gumová pamětní razítka ve velmi vysoké kvalitě. Zrušení jejich výroby nás proto velmi mrzí. Do doby, než se podaří sehnat jiného dodavatele srovnatelné kvality, jsme nuceni pozastavit přijímání objednávek pamětních razítek.Zveřejnění všech akcí plánovaných na rok 2014

V závěru února 2014 zpřesnili jednotliví pořadatelé informace o letošních nostalgických akcích. V sekci AKCE tak již pod tlačítkem PŘIPRAVUJEME naleznete veškeré informace o všech akcích roku 2014, na nichž se bude naše sdružení pořadatelsky podílet.


Změna umístění pamětního razítka

V lednu 2014 byla uzavřena osobní pokladna v železniční zastávce Ramzová, v níž bylo k dispozici pamětní razítko „Ramzová“. Zástupci Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Olomouci vedou nyní jednání s provozovateli místních podniků. Výsledkem by měla být vhodná alternativa servisu pro veřejnost, jejíž zprovoznění je reálné nejpozději v době zahájení letošní turistické sezony. Do doby než se situace vyřeší bude pamětní razítko „Ramzová“ umístěno v osobní pokladně stanice Horní Lipová, kde lze získat jeho otisk.


Ročenka VSPHŽ 2012

V neděli 1. prosince 2013 jsme zahájili distribuci naší ročenky 2012. DVD obsahuje fotografie, filmy a materiály z akcí pořádaných v roce 2012. Stejně jako v předchozích letech jsme ihned zahájili přípravné práce na ročence VSPHŽ za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Prosíme proto všechny spřátelené železniční fotografy a kameramany o dodání jejich materiálů.Kapesní kalendář CHŽK pro rok 2014

V závěru listopadu 2013 vyšel již pošestnácté kapesní kalendář Chornického železničního klubu. Snímek zvláštního vlaku vedeného parními lokomotivami 354.7152 a 375.007 (přeznačený rakouský stroj 310.23) na jeho titulní straně pořídil u hlásky Kačice na bývalé Buštěhradské dráze Pavel Stejskal. Nový kalendář je v prodeji na obvyklých místech za jednotnou cenu 3,- Kč. Sběratelům těchto kalendářů nabízíme za sníženou cenu 1,- Kč i starší exempláře z let 2008–2013.Dokumentární cyklus České století

V neděli 27. října 2013 v předvečer státního svátku vzniku samostatného Československa uvedla Česká televize první díl dokumentárního cyklu „České století“, který mapuje dramatické okamžiky v dějinách našeho národa. Epizoda s názvem „Veliké bourání“ rozkrývá pozadí vzniku Československé republiky a vrcholí 21. prosince 1918 triumfálním návratem T. G Masaryka do vlasti. Na vzniku této filmařsky velmi náročné scény se podílelo i naše sdružení. Reportáž z jejího natáčení nalezneme zde .Připravované nostalgické akce v roce 2014

V srpnu 2013 jsme uzavřeli jednání se zástupci organizací a spolků pořádajících nostalgické akce na železnici. Výsledkem je seznam akcí, na jejichž pořádání se členové našeho sdružení budou podílet v roce 2014. Termíny budeme ihned po souhlasu pořadatelů jednotlivých akcí zveřejňovat v sekci AKCE pod tlačítkem PŘIPRAVUJEME .Nově umístěné pamětní razítko

V sobotu 15. června 2013 proběhla akce „800 let města Uničova“. K tomuto významnému jubileu dodalo naše sdružení pamětní razítko, které se pořadatel rozhodl umístit v Městském informačním centru, kde bude k dispozici veřejnosti. Podrobnější informace o umístění všech pamětních razítek naleznete v seznamu STANICE na stránce PAMĚTNÍ RAZÍTKA .Změna v připravovaných akcích

Z důvodu nesjízdnosti traťové koleje mezi stanicemi Valašské Klobouky a Brumov ruší Krajské centrum osobní dopravy ČD ve Zlíně letošní ročník akce S párou napříč Valašským královstvím, která se měla uskutečnit v sobotu 29. června 2013. Poškození tratě zjistili pracovníci Správy železniční dopravní cesty již ve čtvrtek 28. února 2013. Posun části železničního spodku způsobilo tání většího množství sněhu a prvotní odhady SŽDC hovořily o výluce v řádu dnů, maximálně týdnů. Následující dny však ukázaly, že poškození je rozsáhlejší a oprava potrvá několik měsíců.Nově umístěná pamětní razítka

Pro připravované oslavy 140. výročí zahájení provozu na Moravské pohraniční dráze si Krajské centrum osobní dopravy ČD v Olomouci objednalo pamětní razítko. Grafický návrh byl schválen 1. března 2013, následovala výroba pěti kusů a jejich předání objednavateli. Od 1. července 2013 bude možné získat otisk tohoto razítka v osobních pokladnách železničních stanic Šternberk, Šumperk, Hanušovice a u výpravčího v Dolní Lipce. Jedno z razítek bude k dispozici i ve zvláštním vlaku v průběhu oslav, které se uskuteční 14. září 2013. Podrobnější informace o umístění všech pamětních razítek naleznete v seznamu STANICE na stránce PAMĚTNÍ RAZÍTKA .Nové předpisy na české železnici

V březnu 2013 jsme vydali učebnici, která by měla sloužit jako pomůcka k ověření znalostí z nových předpisů SŽDC D1 (Dopravní a návěstní předpis) a D3 (Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy) pro zaměstnance s odbornou zkouškou výpravčí, výhybkář, strážník oddílu, závorář a operátor železniční dopravy. Letošní učebnice volně navazuje na ty předchozí z let 2009, 2010 a 2011. Tentokrát se však jedná o zavedení zcela nové legislativy a nikoli rutinní periodické ověření znalostí, proto je učebnice určena většině zaměstnanců SŽDC. Kromě zpracovaných testových otázek obsahuje také texty, které popisují zásadní změny proti stávajícím předpisům a nechybí ani oblíbené ilustrační snímky. Počet stran je 122 a prodejní cena 175 korun. Učebnici lze objednat elektronicky na emailu mari.vsphz@centrum.cz.Změna v připravovaných akcích

V lednu 2013 snížilo Generální ředitelství ČD objem financí, které měla v roce 2013 obdržet jednotlivá Krajská centra osobní dopravy na připravované nostalgické akce. Na základě tohoto rozhodnutí zrušilo KCOD Olomouc zvláštní vlak v trase Olomouc hlavní nádraží–Jeseník a zpět, který měl vyjet v sobotu 18. května 2013. Ze stejného důvodu ruší KCOD Brno letošní ročník Slavností Pernštejnského panství, plánovaný na víkend 6. a 7. července 2013. Konání dalších plánovaných akcí je do značné míry závislé na finančních prostředcích od sponzorů. Podrobné informace k akcím roku 2013 jsou uvedeny v seznamu PŘIPRAVUJEME, který naleznete v sekci AKCE.Ročenka VSPHŽ 2011

V prosinci 2012 vyšlo DVD, obsahující fotografie, filmy a materiály z akcí pořádaných v roce 2011. V současné době probíhá distribuce této ročenky všem našim členům, pořadatelům akcí a fotografům. Zároveň jsme zahájili přípravné práce na ročence VSPHŽ za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Prosíme proto všechny spřátelené železniční fotografy o dodání jejich materiálů.Kapesní kalendář CHŽK pro rok 2013

V listopadu 2011 vyšel v pořadí již patnáctý kapesní kalendář Chornického železničního klubu. Snímek zvláštního vlaku vedeného parní lokomotivou 475.101 na jeho titulní straně pořídil mezi dopravnou Dzbel a zastávkou Nectava Pavel Stejskal. Nový kalendář je v prodeji na obvyklých místech za jednotnou cenu 3,- Kč. Sběratelům těchto kalendářů nabízíme za sníženou cenu 1,- Kč i starší exempláře z let 2011 a 2012.Rekonstrukce železniční stanice Bylnice

V závěru října 2012 vyvrcholily práce na novém zabezpečovacím zařízení ve stanici Bylnice. Nové zabezpečovací zařízení ESA 11 bylo aktivováno ve středu 31. října 2012. VSPHŽ odkoupilo spolu s občanským sdružení Bravo Agency větší část původního zabezpečovacího zařízení z roku 1928. Reportáž o záchranné akci naleznete v sekci NAŠE KRONIKA.Skalické lokomotivy 1959/1960

V říjnu 2012 jsme vydali druhý díl pomůcky pro železniční historiky, obsahující výpis z dopravní dokumentace železniční stanice Skalice nad Svitavou. Jedná se o zpracované informace ze druhé části dopravních deníků nalezených na jaře 2010 na půdě skalické výpravní budovy. Stejně jako v předchozím díle je z těchto archiválií do pomůcky přeneseno číslo vlaku, číslo lokomotivy, velikost zátěže i jméno strojvedoucího a vlakvedoucího. První díl zahrnuje období od 8. 12. 1960 do 19. 11. 1961. Jako bonus je připojen výpis z jednoho zachovalého dopravního deníku téže stanice vedeného od 25. 4. 1953 do 18. 5. 1953. Brožura, jejíž cena je 250,- korun, bude distribuována těm, kteří si ji objednali. Další zájemci se mohou přihlásit na adrese mari.vsphz@centrum.cz.Připravované nostalgické akce v roce 2013

V září 2012 byla ukončena jednání se zástupci organizací a spolků pořádajících nostalgické akce na železnici. Výsledkem je seznam akcí, na jejichž pořádání se členové našeho sdružení budou podílet v roce 2013. Seznam akcí, u nichž již pořadatelé povolili zveřejnění informací, naleznete v sekci AKCE pod tlačítkem PŘIPRAVUJEME.Změna v připravovaných akcích

V srpnu 2012 rozhodlo vedení Chornického železničního klubu o zrušení plánovaných oslav 115. výročí zahájení provozu na místní dráze z Poličky do Žďárce u Skutče, které se měly uskutečnit 8. září 2012. Důvodem odvolání akce jsou vysoké finanční náklady na její uspořádání. Omlouváme se všem příznivcům železniční nostalgie a jako náhradu si dovolujeme doporučit Hornické slavnosti, které se uskuteční ve stejném termínu. Zvláštní vlak s parní lokomotivou 433.001 bude vypraven v trase Brno hlavní nádraží–Oslavany a zpět. Více informací naleznete na www.cd.cz.Nově umístěné pamětní razítko

Od července 2012 je v osobní pokladně na zastávce Blansko město k dispozici pamětní razítko „Ježkův železniční most“, jehož návrh a výrobu si u našeho sdružení objednalo blanenské občanské sdružení Kolejová. Díky vstřícnosti Českých drah je tak možné získat otisky námi dodaných pamětních razítek již 46 místech české železniční sítě.Změna umístění pamětního razítka

V květnu 2012 byla uzavřena osobní pokladna v železniční stanici Rýmařov, v níž bylo veřejnosti k dispozici pamětní razítko „125 let tratě Valšov–Rýmařov“. Po dohodě se zástupcem Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Ostravě bylo toto razítko přemístěno do osobní pokladny stanice Valšov, kde lze nadále získat jeho otisk.Změna v připravovaných akcích

V únoru 2012 oznámilo občanské sdružení Plzeňská dráha změnu termínu konání oslav 111. výročí zahájení provozu na železniční trati z Pňovan do Bezdružic. Namísto plánovaného víkendu 14. a 15. července proběhne tato akce o týden později v sobotu 21. a v neděli 22. července 2012.Ročenka VSPHŽ 2010

V prosinci 2011 vyšlo DVD, obsahující fotografie, filmy a materiály z akcí pořádaných v roce 2010. V současné době probíhá kompletace této ročenky abychom ji mohli následně distribuovat všem našim členům, pořadatelům akcí a fotografům. Zároveň jsme zahájili přípravné práce na ročence VSPHŽ za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Opět tak prosíme všechny spřátelené železniční fotografy o dodání jejich materiálů.Připravované nostalgické akce v roce 2012

Na přelomu listopadu a prosince 2011 proběhla jednání se zástupci organizací a spolků pořádajících nostalgické akce na železnici. Výsledkem je seznam akcí, na jejichž pořádání se členové našeho sdružení budou podílet v roce 2012. Všechny potřebné informace naleznete v sekci AKCE pod tlačítkem PŘIPRAVUJEME.Kapesní kalendář CHŽK pro rok 2012

V závěru listopadu 2011 vyšel v pořadí již čtrnáctý kapesní kalendář Chornického železničního klubu. Snímek na jeho titulní straně pořídil Pavel Stejskal při oslavách 125. výročí zahájení provozu na místní dráze z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna. Fotografie zvěčnila v současnosti neprovozní parní lokomotivu 310.922 se zvláštním vlakem, který vypravil CHŽK. Nový kalendář je v prodeji na obvyklých místech za jednotnou cenu 3,- Kč. Sběratelům těchto kalendářů nabízíme i starší exempláře z let 2008, 2009, 2010 a 2011 za sníženou cenu 1,- Kč.Změna v připravovaných akcích

Na základě dohody s Krajským centrem osobní dopravy v Olomouci, které bylo původním pořadatelem oslav „170 let Severní dráhy císaře Ferdinanda“, rušíme naši účast na této akci. Oslavy výročí se uskuteční v původním termínu (sobota 15. 10. 2011). Podle rozhodnutí nového pořadatele, kterým je Generální ředitelství Českých drah, však bude ve zvláštních vlacích platit běžný tarif ČD, což ovšem vylučuje nasazení našeho dobového personálu. Informace o akci získáte na webu Českých drah a na plakátech. K četným dotazům na připravované pamětní razítko uvádíme, že návrh s lokomotivou řady 275.0 byl uložen do archivu a bude realizován při jiném vhodném výročí.Učebnice k ověření znalostí výpravčích v roce 2011

V září 2011 jsme opět vydali učebnici, která by měla pomoci výpravčím, připravujícím se k podzimnímu ověření znalostí. Důvodem realizace již třetího vydání byla úprava některých otázek z dopravních a vytvoření zcela nových otázek z technických předpisů. Letošní učebnice je zpracována přehlednějším způsobem, kvalitněji vyvázána a nechybí ani oblíbené ilustrační snímky. Počet stran je 130 a prodejní cena 175 korun. Učebnici lze objednat telefonicky ve stanici Šebetov, telefon 972 622 462, nebo elektronicky na emailu mari.vsphz@centrum.cz.Nejkrásnější nádraží České republiky 2011

V roce 2011 bylo boskovické nádraží, které je domovskou stanicí několika našich členů, nominováno do pátého ročníku prestižní soutěže „Nejkrásnější nádraží České republiky“. Velmi mile nás překvapilo, že se tato stanice dostala do finále. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 17. června na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Vítězem soutěže a držitelem titulu pro rok 2011 se stalo Uherské Hradiště. Boskovice obdržely zvláštní ocenění za květinovou výzdobu a péči o pořádek. Vzhledem k tomu, jaké skvosty s námi ve finále soupeřily, považujeme dosažené za velký úspěch a děkujeme nejen panu Jaromíru Sedlákovi, jež nás do soutěže nominoval, ale také všem, kdo nám poslali svůj hlas.
Fotografii Jaroslava Sedláka, která zachycuje naši delegaci s příslušným certifikátem, naleznete zde
Oceněné nádraží na netradičním snímku Evy Sáňkové se můžete prohlédnout zdePrvní návěstidlo z Moravských Bránic zrekonstruováno

V květnu 2011 dokončil pan Zdeněk Kacetl z Letovic rekonstrukci jednoramenného mechanického návěstidla, z něhož tak vznikl originální doplněk jeho zahrady. Jedná se o původní odjezdové návěstidlo S1, které pan Kacetl odkoupil v roce 2010 prostřednictvím našeho sdružení ze stanice Moravské Bránice.
Snímek zrekonstruovaného exponátu si můžete prohlédnout zdeSmutná zpráva ze Šumperka

V úterý 8. března 2011 zemřel pan Jaroslav Březina, bývalý strojvedoucí a strojmistr, který se zapsal do povědomí železničních nadšenců a historiků opravami lokomotiv 411.019, 434.1100 a především rekonstrukcí a zprovozněním motorového vozu M120.417. Pan Březina spolupracoval také s naším sdružením. Více v sekci NAŠE KRONIKA.Reportáž o velké záchranné akci

V závěru února 2011 jsme do záznamů roku 2010 v sekci NAŠE KRONIKA doplnili slibovanou reportáž o záchraně historického zabezpečovacího zařízení ze železniční stanice Moravské Bránice, kterou naše sdružení zorganizovalo v listopadu a prosinci 2010. Prostřednictvím internetu tak ještě jednou tak děkujeme všem, kteří se na uvedené akci podíleli, případně nám jakýmkoli způsobem pomohli.Životní úspěch našeho člena

Slavnostní promocí a získáním titulu inženýr završil 23. února 2011 své studium na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně náš kamarád a člen Miroslav Hoza. S velkou radostí mu blahopřejeme k tomuto osobnímu úspěchu a zároveň doufáme, že v brzké době nalezne odpovídající uplatnění ve svém oboru.
Společný snímek delegace VSPHŽ s novopečeným panem inženýrem zde


Nezvěstná pamětní razítka

V lednu 2011 jsme sekci PAMĚTNÍ RAZÍTKA rozšířili o seznam těch razítek, která se od roku 1998 ztratila nebo byla bezpečně uschována tak, že nejsou k nalezení. Kdo si chce zahrát na detektiva, nalezne tento seznam pod tlačítkem NEZVĚSTNÁ.Sbírka na pomník u Střezetic

Komitét 1866 vyhlásil veřejnou sbírku na vybudování pomníku jezdecké srážky u obce Střezetice, k níž došlo v rámci Prusko-rakouské války 3. 7. 1866. Naše sdružení se vzhledem k velmi dobrým vztahům s touto organizací, která se dlouhodobě zabývá rekonstrukcemi a obnovou pietních míst připomínajících události z války roku 1866, rozhodlo uspořádat sbírku mezi svými členy. Vybraná částka 2.000,- korun byla 27. prosince 2010 předána zástupci Komitétu 1866.Ročenka VSPHŽ 2009

V závěru roku 2010 vyšlo DVD, obsahující fotografie z akcí pořádaných v roce 2009. V současné době probíhá kompletace této ročenky abychom ji mohli následně distribuovat všem našim členům, pořadatelům akcí a fotografům. Zároveň byly zahájeny práce na ročence VSPHŽ za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Prosíme všechny spřátelené železniční fotografy o dodání jejich materiálů.Skalické lokomotivy 1959/1960

V prosinci 2010 jsme vydali pomůcku pro železniční historiky, obsahující výpis z dopravní dokumentace železniční stanice Skalice nad Svitavou. Jedná se o zpracované informace z první části dopravních deníků nalezených na jaře 2010 na půdě skalické výpravní budovy. Z těchto archiválií je do pomůcky přeneseno číslo vlaku, číslo lokomotivy, velikost zátěže i jméno strojvedoucího a vlakvedoucího. První díl obsahuje tyto informace z období od 7. 12. 1959 do 8. 12. 1960. Brožura, jejíž cena je 250,- korun, bude distribuována těm, kteří si ji objednali v průběhu roku 2010. Další zájemci ji si mohou stále objednávat na adrese mari.vsphz@centrum.cz. V roce 2011 bychom rádi vydali druhý díl, který obsáhne dobu od 9. 12. 1960 do 19. 11. 1961.Kapesní kalendář CHŽK pro rok 2011

V závěru listopadu 2010 vyšel v pořadí již třináctý kapesní kalendář Chornického železničního klubu. Jeho titulní stranu zdobí snímek Pavla Stejskala, zachycující parní lokomotivu 310.922 se zvláštním vlakem, který vypravil CHŽK při příležitosti 125. výročí zahájení provozu na místní dráze z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna. Nový kalendář je v prodeji na obvyklých místech za jednotnou cenu 3,- Kč. Sběratelům těchto kalendářů nabízíme i starší exempláře z let 2008, 2009 a 2010 za sníženou cenu 1,- Kč.Modernizace zabezpečovacího zařízení v Moravských Bránicích

V říjnu a listopadu 2010 jsme převzali vnější a vnitřní části vyřazovaného elektromechanického zabezpečovacího zařízení ze stanice Moravské Bránice, kde probíhala modernizace. Většina zrušených zařízení nalezla nové majitele v řadách našich členů, případně u spřátelených spolků a sdružení. V průběhu prosince 2010 očekáváme příchod faktury od SŽDC a následně provedeme se všemi zúčastněnými vyúčtování. Více informací přinese připravovaná reportáži v sekci NAŠE KRONIKA.Učebnice k ověření znalostí výpravčích v roce 2010

V září 2010 jsme vydali učebnici, která by měla pomoci výpravčím připravujícím se k podzimnímu ověření znalostí z dopravních a technických předpisů. Jako základ byla použita učebnice z roku 2009 a provedení tak odpovídá předchozímu vydání. Zatímco větší část otázek je zcela nových, některé jsou převzaty z materiálů pro ověření znalostí v roce 2009 (RCP Brno). Oproti loňskému roku je počet otázek více než dvojnásobně vyšší, což se podepsalo na rozsahu brožury. Počet stran je 234 a prodejní cena 265 korun. Učebnici lze objednat telefonicky ve stanici Šebetov, telefon 972 622 462, nebo elektronicky na emailu mari.vsphz@centrum.cz.Ročenka VSPHŽ 2009

V březnu 2010 byly zahájeny práce na ročence VSPHŽ za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Prosíme všechny spřátelené železniční fotografy o dodání jejich materiálů.


Pro železniční historiky

Do archivu našeho sdružení se podařilo získat větší množství dopravních deníků ze železniční stanice Skalice nad Svitavou. Uvedená dopravní dokumentace pochází z období od konce roku 1959 do poloviny roku 1961. V souladu s tehdejšími zvyklostmi jsou u některých vlaků uvedeny v kolonce „poznámka“ velmi zajímavé údaje. Jedná se především o číslo lokomotivy, velikost zátěže i jméno strojvedoucího a vlakvedoucího. Informace jsou uváděny u všech manipulačních vlaků a některých osobních vlaků jedoucích na odbočné trati do Chornic. Převažují v nich tak především parní lokomotivy řady 433.0, které jíž od počátku padesátých let zcela ovládly vozbu na této lokální trati. V dokumentaci se dále objevují i motorové vozy řady M 131.1, používané na okružním vlaku Česká Třebová – Skalice nad Svitavou – Chornice – Česká Třebová. V některých případech jsou však též uvedeny výchozí, případně končící vlaky hlavní trati. Na nich figurují stroje řad 477.0, 456.0 nebo 556.0. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto údaje jsou velmi vyhledávány historiky, mapujícími pohyb lokomotiv v době vrcholícího parního provozu, zvažujeme jejich zpracování do tabulek a vydání v tištěné podobě. Vzniklá brožura by pak mohly být dodána na objednávku za cenu, která bude odpovídat počtu stran. V současnosti probíhá zpracování této archivní dokumentace, které je ovšem značné množství. Brožura tak bude připravena nejspíše až v létě 2010.Fotoročenka 2008

V prosinci roku 2009 vyšlo DVD, obsahující fotografie z akcí pořádaných v roce 2008. V současné době probíhá kompletace této ročenky a během února ji budeme distribuovat všem našim členům, pořadatelům akcí a fotografům.


Nová sekce na webu

V lednu 2010 jsme doplnili na naše stránky přehled ediční činnosti našeho sdružení od roku 1998, Tato část webu s názvem EDIČNÍ ČINNOST je uspořádána stejným způsobem jako jiné podobné sekce. Ohlédnutí za publikační činností bude průběžně aktualizováno především pro ty, kteří některé z vydaných předmětů stále shánějí.


Kartičkový kalendář CHŽK 2010

Tak jako každoročně i pro rok 2010 vydal Chornický železniční klub kartičkový kalendář. Motivem je snímek Pavla Stejskala zachycující parní lokomotivu 423.009 se zvláštním vlakem na trati Brno–Česká Třebová. Nový kalendář je v prodeji na obvyklých místech za jednotonou cenu 3,- Kč. Sběratele těchto kalendářů upozorňujeme, že stále mají možnost získat kalendáře vydané pro roky 2006, 2007, 2008 a 2009 za sníženou cenu 1,- Kč. Zájemci, kteří chtějí zaslat kalendáře poštou se mohou obrátit přímo na předsedu CHŽK na adrese chzk@seznam.cz, kde lze dohodnout i případné množstevní slevy.


Kniha 120 let Moravské západní dráhy


Jak jsme již informovali probíhající hospodářská recese se negativně podepsala na připravované knize ke 120. výročí zahájení provozu na Moravské západní dráze, kterou se tak nepodařilo vydat do termínu oslav výročí. Kniha tak bude dle sdělení nakladatele vydána později.Výpravní budova stanice Brno hl. n.

V závěru roku 2009 skončilo hlasování o případné dostavbě druhé hodinové věže výpravní budovy stanice Brno hlavní nádraží (byla zničena při náletu během druhé světové války). Výsledek hlasování včetně důvodu proč je opravená část budovy natřena šedě se dozvíte zde:

Odkaz: http://www.bnsd.czExkurze VSPHŽ do dopravního sálu

17. března 2009 jsme uskutečnili návštěvu dopravního sálu VOŠ a SOŠ Česká Třebová. Vzhledem k úspěchu této exkurze zvažujeme její opakování, spojené navíc s prohlídkou ústředního stavědla 019 v České Třebové. Termín této akce bude stanoven po dohodě s případnými zájemci.
Nádraží v Ústí nad Orlicí

Upozorňujeme všechny příznivce železniční historie na hrozbu likvidace staniční budovy v Ústí nad Orlicí. Stavba společného nádraží společností ÖNWB a StEG podle návrhu Rudolfa Freye z roku 1874 je ohrožena výstavbou prvního tranzitního koridoru. Všichni kdo nesouhlasí se záměrem SŽDC mohou podepsat petici proti demolici nádraží.

Odkaz: http://www.stop-demolici.wz.cz/